KDE 4 pradžiamokslis

Išleidimo data 2011-03-15


Turinys

1. Darbo pradžia
2. Programų paleidimas
3. Laikmenų naudojimas
4. Darbalaukio derinimas
5. Darbalaukio efektų taikymas
6. Virtualių darbalaukių naudojimas
7. Naudojimasis failų (rinkmenų) tvarkytuve
8. Interneto naršymas
9. Slaptažodžių tvarkymas
10. El. paštas ir kalendorius
11. Tikralaikis pokalbis su Kopete
12. Darbo su LibreOffice pradžia
13. PDF ir kitų dokumentų peržiūra
14. Duomenų paieška
15. CD ar DVD kūrimas
16. Skaitmeninių paveikslų kolekcijos tvarkymas
17. Muzikos fonotekos tvarkymas
18. Atsijungimas
19. Daugiau informacijos

Santrauka

openSUSE® suteikia įrankius, kurie kasdien praverstų Linux* naudotojams. Pateikiama paprasta naudoti grafinė KDE* darbalaukio aplinka, kuri komunikuoja su Linux sistemos pagrindu pasiekiant ir tvarkant failus (rinkmenas), aplankus, programas. Su openSUSE gaunate integruotą įvairios paskirties (raštinės, įvairialypės terpės, interneto) programų rinkinį. Taip pat įtrauktas LibreOffice raštinės paketas, kuris leidžia rengti dokumentus ir įrašyti juos įvairiausiais formatais. Kadangi šis raštinės paketas prieinamas keliose operacinėse sistemose, tuos pačius duomenis galite naudoti skirtingose platformose.

1. Darbo pradžia

Paleidus sistemą, paprastai paprašoma įvesti naudotojo prisijungimo vardą ir slaptažodį. Jei ne patys diegėte sistemą, naudotojo prisijungimo vardą ir slaptažodį turėtų suteikti administratorius.

Pirmą kartą paleidę KDE, pamatysite KDE darbalaukį, kuriame rasite tokius pagrindinius elementus:

Darbalaukis aplankas: Numatytuoju atveju rodomas ~/Desktop aplanko turinys. Į šį aplanką įkėlus failą (rinkmeną), paprastai jį matysite ir darbalaukyje.

Darbalaukio kontekstinis meniu: Tuščioje vietoje nuspaudę dešinį pelės klavišą, pasieksite kontekstinį meniu, leidžiantį derinti darbalaukio išvaizdą, pridėti naujus skydelius ar valdiklius, keisti darbalaukio nuostatas, užrakinti valdiklius jų esamose padėtyse, baigti veikiamąją sesiją arba užrakinti ekraną.

Darbalaukio įrankinė: Nuvedę pelę į viršutinį dešinį darbalaukio kampą, pasieksite meniu, leidžiantį pridėti valdiklių arba užrakinti esamus.

KDE skydelis: Paprastai KDE darbalaukio skydelyje yra pagrindinio meniu ženkliukas (kairėje), kiti valdikliai, programų ženkliukai ir skydelio nuostatų ženkliukas (dešinėje). Ant kurio nors ženkliuko užvedus pelę, matysite trumpą jo apibūdinimą.

2. Programų paleidimas

Programas galite paleisti naudodamiesi pagrindiniu meniu arba komandine eilute, per apvalkalą ar su įrankiu Vykdyti komandą. Beje, programas galite paleisti pele spragtelėdami darbalaukyje arba skydelyje esantį programos ženkliuką.

2.1. Naudojimasis pagrindiniu meniu

Norėdami atverti pagrindinį meniu, skydelyje nuspauskite pagrindinio meniu ženkliuką arba Alt+F1. Pagrindinis meniu turi paieškos funkciją viršuje ir keletą kortelių apačioje, leidžiančių greitai pasiekti pagrindines meniu funkcijas. Šiame meniu taip pat rodomas Jūsų vardas ir kompiuterio vardas.

Į žymeles iš anksto įtrauktos pagrindinės programos, tad jas galite paleisti greičiau; visas sistemoje įdiegtas programas rasite per programų meniu. Meniu naršykite spausdami meniu elementus ir naudodamiesi rodyklių ženkliukais dešinėje arba kairėje grįžimui atgal arba ėjimui pirmyn. Meniu Kompiuteris ir Paskiausiai naudota leidžia greitai pasiekti dažniausiai naudojamas vietas, programas arba dokumentus. Meniu Išeiti rodoma keletas parinkčių, susijusių su išėjimu iš sesijos: atsijungimą, ekrano užrakinimą (atrakinimui reikia įvesti slaptažodį), kompiuterio išjungimą arba paleidimą iš naujo. Kai kuriuos kompiuterius galima užmigdyti arba sustabdyti į diską.

Jei programos prireikia dažnai ir nenorite vis eiti į meniu gilumą, tuomet programos ženkliuką įtraukite į žymeles. Tai padarysite bet kurioje kitoje kortelėje ties programos ženkliuku nuspaudę dešinį pelės klavišą ir pasirinkę Įtraukti į žymeles.

2.2. Naudojimasis komandos vykdymo dialogu

KRunner yra pagalbinė programa, leidžianti greitai paleisti programas. Ji taip pat turi programų ir vietų paieškos funkciją.

Vykdyti komandą dialogas atsivers nuspaudus Alt+F2 . Rašykite komandą, pavyzdžiui, dolphin. Bevedant dialoge rodomos programos ir veiksmai, kurie atitinka užklausą. Pasirinkite norimą rezultatą ir spausdami Įvesti paleiskite programą ar veiksmą. Programų paleidimo komandos dažniausiai atitinka mažosiomis raidėmis parašytą programos pavadinimą (bet ne visada).

KRunner galimybes galima plėsti įvairiausiais papildiniais. Norėdami pamatyti visų galimų papildinių sąrašą, spustelėkite į kairę nuo įvedimo lauko esantį veržliarakčio ženkliuką. Galite naudoti taip vadinamas Saityno trumples, kurios apibrėžtos Konqueror programoje ir skirtos tiesioginių užklausų pateikimui paieškos sistemoms prieš tai net neatveriant saityno naršyklės. Daugiau informacijos rasite Skyrius 8.3, „Parinkčių konfigūravimas“.

2.3. Programų paieška

Tiek pagrindiniame meniu, tiek Vykdyti komandą dialoge rasite paieškos funkcijas, leidžiančias greitai paleisti programas net tada, kai tiksliai nežinote programos ar komandos pavadinimo. Norėdami rasti programą, pagrindinio meniu paieškos lauke arba Vykdyti komandą dialoge pradėkite vesti komandos ar programos pavadinimo dalį. Kiekvienas įvestas rašmuo sumažina paieškos rezultatų kiekį.

Iš sąrašo, esančio po įvedimo lauku, pasirinkite užklausą atitinkančią programą.

3. Laikmenų naudojimas

Įdėjus CD ar DVD į diskasukį arba prijungus keičiamą laikmeną (pavyzdžiui, atmintuką ar išorinį standųjį diską), apie tai informuos valdiklis, atveriantis pranešimų apie įrenginius langelį. Šis valdiklis pasiūlo galimus atlikti veiksmus, kurie priklauso nuo laikmenos tipo.

Pavyzdžiui, prijungus skaitmeninį fotoaparatą, bus pasiūlyta parsisiųsti nuotraukas su Gwenview arba digiKam. Norėdami matyti galimus veiksmus, valdiklyje spragtelėkite ties įrenginio įrašu. Norėdami saugiai atjungti įrenginį nuo kompiuterio, spustelėkite įrenginio įrašo dešinėje esantį ženkliuką.

4. Darbalaukio derinimas

Pagal savo norus galite keisti KDE darbalaukio išvaizdą ir elgseną.

4.1. Darbalaukio objektų užrakinimas ir atrakinimas

Darbalaukio elementus galite užrakinti jų esamose pozicijose tam, kad jų netyčia jų nenumaigytumėte. Kai darbalaukis užrakintas, negalima pridėti naujų elementų, perkelti ar pašalinti esamų darbalaukio objektų.

Norėdami užrakinti arba atrakinti darbalaukio elementus, spragtelėkite darbalaukio įrankinę viršutiniame dešiniame darbalaukio kampe ir pasirinkite Užrakinti valdiklius arba Atrakinti valdiklius.

Arba tuščioje skydelio vietoje nuspauskite dešinį pelės klavišą ir pasirinkite Užrakinti valdiklius arba Atrakinti valdiklius.

4.2. Individualių darbalaukio objektų keitimas

Toliau pateiksime atskirų darbalaukio elementų keitimo pavyzdžius.

Procedūra 1. Programų ženkliukų pridėjimas darbalaukyje

Norėdami darbalaukyje arba skydelyje sukurti nuorodą į programą:

 1. Įeikite į pagrindinį meniu ir susiraskite norimą programą.

 2. Spustelėkite dešiniu pelės klavišu ir iš kontekstinio meniu pasirinkite Įtraukti į darbalaukį. Jei tokių meniu įrašų nematote, tikriausiai valdikliai yra užrakinti. Tokiu atveju pirmiausia atrakinkite juos (žr. Skyrius 4.1, „Darbalaukio objektų užrakinimas ir atrakinimas“).

 3. Norėdami programos ženkliuką perkelti į kitą vietą, tiesiog nutempkite jį pele.

Ženkliuką iš darbalaukio pašalinsite, jį spausdami dešiniu pelės klavišu ir pasirinkdami Pašalinti ženkliuką

Procedūra 2. Valdiklių pridėjimas darbalaukyje arba skydelyje

 1. Norėdami darbalaukyje pridėti valdiklių, tuščioje darbalaukio vietoje nuspauskite dešinį pelės klavišą ir pasirinkite Pridėti valdiklių.

  Norėdami į skydelį pridėti valdiklį, tuščioje skydelio vietoje nuspauskite dešinį pelės klavišą ir pasirinkite Skydelio parinktys+Pridėti valdiklių.

  Jei tokių meniu įrašų nematote, tikriausiai valdikliai yra užrakinti. Tokiu atveju pirmiausia nuspauskite dešinį pelės klavišą ir pasirinkite Atrakinti valdiklius.

 2. Iš pasirodžiusio sąrašo pasirinkite valdiklį. Pasinaudodami slinkties juosta peržiūrėkite visus prieinamus valdiklius. Norėdami susiaurinti rodomų valdiklių sąrašą, įveskite paieškos terminą arba pasirinkite valdiklio kategoriją.

 3. Norėdami valdiklį išvysti darbalaukyje arba skydelyje, dukart spragtelėkite jį ir užverkite dialogą.

Norėdami iš darbalaukio ar skydelio pašalinti valdiklį, ties juo nuspauskite dešinį pelės klavišą ir pasirinkite Pašalinti....

Procedūra 3. Darbalaukio valdiklių konfigūravimas

 1. Užveskite pelės žymeklį ties valdikliu ir palaukite kol pasirodys peršviečiamas valdiklio rėmelis su keletu simbolių:

  Jei rėmelis nepasirodo, tikriausiai valdikliai yra užrakinti. Tokiu atveju pirmiausia atrakinkite juos (žr. Skyrius 4.1, „Darbalaukio objektų užrakinimas ir atrakinimas“).

 2. Valdiklio dydį pakeisite nuspaudę rėmelyje esantį mastelio simbolį ir laikydami nuspaustą kairįjį pelės klavišą lėtai traukdami pelės žymeklį.

 3. Norėdami pasukti valdiklį bet kuria kryptimi, spragtelėkite rodyklės simbolį ir neatleisdami pelės sukite žymeklį ratu. Arti vertikalių ir horizontalių padėčių valdiklis tarsi pritraukiamas prie tikslios ašies. Žinoma, valdiklis gali būti pasviręs bet kokiu kampu.

 4. Valdiklio turinį, nuostatas ar savybes galėsite keisti kairiu pelės klavišu nuspaudę rėmelyje esantį veržliarakčio simbolį. Pasirodančiame konfigūravimo dialoge nurodykite norimas parinktis.

Procedūra 4. Skydelių pridėjimas arba šalinimas

 1. Norėdami pridėti naują skydelį, tuščioje darbalaukio vietoje spustelėkite dešiniuoju pelės klavišu ir pasirinkite Pridėti skydelį ir skydelio tipą.

  Jei tokių meniu įrašų nematote, tikriausiai darbalaukio objektai yra užrakinti. Tuomet pirmiausia nuspauskite dešinį pelės klavišą ir pasirinkite Atrakinti valdiklius.

 2. Norėdami konfigūruoti ir derinti skydelį pagal Procedūra 5, „Skydelių konfigūravimas“, nuspauskite pusapvalį ženkliuką naujo skydelio gale.

 3. Skydelį pašalinsite spragtelėdami dešiniu pelės klavišu tuščioje pašalintino skydelio vietoje ir pasirinkdami Skydelio parinktys+Pašalinti skydelį. openSUSE sistemoje derėtų palikti bent vieną darbalaukio skydelį.

Procedūra 5. Skydelių konfigūravimas

Pagal savo poreikius galite prisiderinti bet kurį KDE skydelį. Galite pridėti programas ar valdiklius greito paleidimo srityje arba sistemos dėklą pagrindiniame ar papildomame skydelyje. Skydelio elementai ir papildomi skydeliai gali būti bet kada vėliau kilnojami arba šalinami.

 1. Norėdami pasiekti bet kurią esamo skydelio parinktį, tuščioje skydelio vietoje nuspauskite dešinį pelės klavišą (arba spustelėkite pusapvalį ženkliuką skydelio gale) ir pasirinkite Skydelio parinktys+Skydelio nustatymai. Netrukus pasikeis skydelio rodinys ir pasirodys jo konfigūravimo parinktys.

  Jei tokio meniu įrašo ir ženkliuko nematote, tikriausiai darbalaukio objektai yra užrakinti. Tada pirmiausia nuspauskite dešinį pelės klavišą ir pasirinkite Atrakinti valdiklius.

 2. Norėdami perkelti skydelio objektus į to pačio skydelio kitą vietą, užveskite pelės žymeklį virš atitinkamo skydelio objekto (pavyzdžiui, programos ženkliuko, puslapiuotojo, užduočių tvarkytuvės, sistemos dėklo). Pelės žymeklis taps panašus į kryžiuką. Spragtelėkite objektą ir pelės žymeklį nuveskite į norimą skydelio vietą. Dar kartą spragtelėję, objektą užfiksuosite.

 3. Atstumą tarp dviejų valdiklių padidinsite pasirinkę Pridėti skirtuką. Skirtuko valdiklis pirmiausia pasirodo dešinėje pusėje, bet jį galite nutempti į kitą pageidaujamą vietą.

 4. Norėdami pakeisti skydelio plotį, spustelėkite ir tempkite mažus rodyklių ženkliukus, kurie yra skydelio galuose. Kairėje pusėje esančia rodykle nustatysite skydelio padėtį, o dešinės pusės rodyklėmis nurodysite didžiausią ir mažiausią dydį.

 5. Skydelio aukštį pakeisite nuspaudę mygtuką Aukštis ir perkėlę pelės žymeklį į norimą padėtį.

 6. Skydelio padėties ekrane keitimui naudokitės mygtuku Ekrano kraštas. Nuspauskite jį ir tempkite skydelį į norimą vietą.

 7. Jei Jums reikia daugiau valdiklių, juos pridėsite pasirinkę Pridėti valdiklių... (žr. Procedūra 2, „Valdiklių pridėjimas darbalaukyje arba skydelyje“).

 8. Norėdami iš skydelio pašalinti programų ženkliukus arba valdiklius, ties nepageidaujamu objektu nuspauskite dešinį pelės klavišą ir pasirinkite meniu įrašą ženkliuko ar valdiklio pašalinimui.

  Kokie ženkliukai bus sistemos dėkle, priklauso nuo fone veikiančių programų. Todėl čia esančius ženkliukus galite pašalinti tik užverdami atitinkamas programas (dešiniu pelės klavišu nuspausdami ženkliuką ir pasirinkdami Baigti ar Išeiti).

 9. Galite Užrakinti valdiklius, kad netyčia jų neperkeltumėte.

 10. Papildomas konfigūracijos parinktis, pvz., lygiuotę ar automatinį slėpimą, pasieksite spustelėję Daugiau nustatymų....

 11. Atlikę visus norimus patobulinimus, skydelio nuostatas užversite nuspausdami raudoną užvėrimo mygtuką, kuris yra dešinėje pusėje.

Procedūra 6. Darbalaukio fono keitimas

Darbalaukio fonu galite parinkti paveiksliuką, skaidrių rodymą, šabloną arba spalvas. Kaip foną galima naudoti netgi žemėlapį arba orų prognozę.

 1. Tuščioje darbalaukio vietoje spustelėkite dešiniu pelės klavišu ir pasirinkite Nuostatos: Darbalaukis. Netrukus pasirodys konfigūravimo dialogas.

 2. Skyriuje Rodinys pasirinkite fono tipą. Tolesnės konfigūracijos parinktys priklauso nuo pasirinkto fono objekto.

 3. Pavyzdžiui, norėdami naudoti paveikslą:

  1. Fono tipu nurodykite paveiksliuką.

  2. Nurodykite paveikslo poziciją.

  3. Pasirinkite paveikslą iš sąrašo arba parsisiųskite nuspausdami Gauti naujų darbalaukio fonų.

  4. Norėdami naudoti savą paveiksliuką, spauskite Atverti ir pasirinkite sistemoje esantį paveiksliuką.

 4. Pagal poreikius konfigūracijos dialoge nustatykite kitas parinktis ir spausdami Gerai išsaugokite pakeitimus, užverkite konfigūracijos dialogą.

4.3. Sistemos nuostatų keitimas

Sistemos nustatymai – tai valdymo centras, kuriame naudotojai gali keisti daugybės KDE darbalaukio komponentų elgseną ir išvaizdą. Paleisti galite pagrindiniame meniu pasirinkę Žymelės+Sistemos nustatymai.

Nuostatos sugrupuotos pagal įvairias kategorijas. Daugiau detalių pamatysite užvedę pelę ties ženkliuku. Kai kurių asmeninių nuostatų pakeitimui reikia sistemos administratoriaus (root) teisių.

Nuostatas keiskite kaip tik norite. Pakeitimai įsigalioja tik nuspaudus Pritaikyti. Norėdami atmesti padarytus pakeitimus, kuriuos matote, bet dar nepritaikėte, spauskite Iš naujo. Norėdami visų konkrečiame lange matomų parinkčių reikšmes nustatyti į numatytąsias, spragtelėkite Numatyti.

Į pagrindinį nuostatų langą (kuriame rodomos visos kategorijos) grįšite nuspaudę mygtuką Apžvalga, esantį viršutiniame kairiame kampe. Apžvalgos lango viršuje esančiame lauke įvesdami užklausą (pavyzdžiui, Ekrano užsklanda) rasite kategoriją, kuriai priklauso su užklausa susijusios parinktys. Kiekvienas Paieškos lauke įvestas užklausos simbolis susiaurina paiešką.

Į paprastesnę kategorijų apžvalgos veikseną pereisite pasirinkę klasikinį medžio vaizdą: spauskite Konfigūruoti ir rinkitės Rodymo stiliaus rėmelyje.

5. Darbalaukio efektų taikymas

Jei kompiuteris palaiko 3D vaizdo plokštę su Xgl, galite išbandyti grafinius efektus, pvz., besisukantį trimatį darbalaukio kubą, langų peršviečiamumą, darbalaukio mastelio keitimą. Galite naudoti šešėlių, išblukinimo, transformacijų efektus. Jei sistema nepalaiko 3D vaizdo plokštės, kai kurie efektai gali būti išjungiami arba sulėtėtų sistemos darbas. Jei sistema lėtai veikia, veikiamosios sesijos efektus uždrauskite spausdami Alt+Lyg2+F12.

Norėdami konfigūruoti darbalaukio efektus:

 1. Eikite į Sistemos nustatymai (žr. Skyrius 4.3, „Sistemos nuostatų keitimas“).

 2. Kategorijoje Darbo erdvės išvaizda ir elgsena rinkitės Darbalaukio efektai ir pažymėkite ties Įjungti darbalaukio efektus. Bus įspėta, jei vaizdo plokštė nepalaiko 3D.

 3. Kai kurias parinktis galite keisti rėmelyje Bendri nustatymai.

 4. Visų efektų kortelėje pasirinkite norimus aktyvuoti efektus. Trumpą efekto paaiškinimą matysite spustelėję informacijos ženkliuką ties atitinkamu efektu. Jei efektas aktyvuotas, nuspaudus dešinėje esantį veržliarakčio ženkliuką, efektą galima konfigūruoti, pvz., priskirti spartųjį klavišą.

 5. Norėdami ilgam įgalinti efektus, spauskite Pritaikyti.

6. Virtualių darbalaukių naudojimas

Darbalaukio aplinka leidžia su programomis ir užduotimis dirbti keliuose darbalaukiuose. Jei dažnai vienu metu paleidžiate daugybę programų, tokiu būdu galite sumažinti ekrane matomų langų kiekį. Pavyzdžiui, vieną darbalaukį galite naudoti el. pašto ir kalendoriaus užduotims, kitą darbalaukį – tekstų rengyklėms ir grafikos programoms.

Procedūra 7. Programos perkėlimas į kitą virtualų darbalaukį

Galima nurodyti, kad paleista programa būtų matoma tik viename arba visuose darbalaukiuose, programą galite perkelti iš vieno darbalaukio į kitą.

 1. Atverkite programą.

 2. Dešiniu pelės klavišu spustelėkite lango antraštės juostą.

 3. Spauskite Į darbalaukį.

 4. Pasirinkite, kuriame darbalaukyje padėti programą.

 5. Norėdami pereiti į tam tikrą darbalaukį, spragtelėkite norimą darbalaukį puslapiuotojo valdiklyje, kuris numatytuoju atveju yra šalia pagrindinio meniu. Į ankstesnį ar tolesnį darbalaukį pereisite tuščioje darbalaukio vietoje sukdami pelės ratuką.

Procedūra 8. Virtualių darbalaukių konfigūravimas

Galite pridėti naujus virtualius darbalaukius, keisti numatytuosius jų pavadinimus, priskirti veiklas, konfigūruoti animacinius efektus arba darbalaukių perjungimui priskirti sparčiuosius klaviatūros klavišus.

 1. Norėdami pridėti papildomus darbalaukius, skydelyje dešiniu pelės klavišu nuspauskite puslapiuotoją ir pasirinkite Pridėti virtualų darbalaukį. Netrukus puslapiuotojo valdiklyje pasirodys naujas darbalaukis.

 2. Puslapiuotojo parinktis konfigūruokite dešiniu pelės klavišu nuspaudę puslapiuotoją ir pasirinkę Nuostatos: Puslapiuotojas.

 3. Puslapiuotojo išvaizdą skydelyje derinkite keisdami parinktis lange Bendri.

 4. Darbalaukių pavadinimus, klaviatūros sparčiuosius klavišus darbalaukių perjungimui, perjungimo tipą galima konfigūruoti lange Virtualūs darbalaukiai.

 5. Pagal poreikius nustatykite parinktis ir spausdami Gerai pritaikykite pakeitimus, užverkite konfigūracijos dialogą.

7. Naudojimasis failų (rinkmenų) tvarkytuve

KDE 4 aplinkoje Dolphin programa pakeitė anksčiau kaip numatytąją failų tvarkyklę (rinkmenų tvarkytuvę) naudotą Konqueror. Konqueror toliau lieka saityno naršykle (žr. Skyrius 8, „Interneto naršymas“). Dolphin galima paleisti per pagrindinį meniu pasirinkus Žymelės+Failų tvarkyklė (rinkmenų tvarkytuvė) arba nuspaudus Alt+F2 ir įvedus dolphin.

7.1. Pagrindinis Dolphin langas

Dolphin programos pagrindinį langą sudaro šie elementai:

Meniu juosta: Meniu juostoje talpinami meniu įrašai, pvz., failų (rinkmenų) kopijavimui, perkėlimui ar šalinimui, rodinio keitimui, papildomų įrankių paleidimui, nuostatų keitimui, pagalbai.

Įrankių juosta: Įrankių juosta leidžia greitai pasiekti dažniausiai naudojamas meniu funkcijas. Numatytuoju atveju ant ženkliuko užvedus pelę, parodomas jo paaiškinimas.

Vietos juosta: Vietos juosta rodo veikiamojo aplanko kelią. Yra dvi versijos: pirmoji „trupinių“ versija rodo veikiamojo aplanko kelią su „trikampiukų“ ženkliukais kiekvienam aukštesniam aplankui. Pastarojoje versijoje nuspaudę bet kurio aplanko mygtuką, pareisite į atitinkamą aplanką. Antroji versija kelią rodo kaip paprastą tekstą, kurį galite redaguoti.

Skydeliai: Numatytuoju atveju Dolphin rodo Vietos skydelį. Jis leidžia greitai pasiekti kai kurias dažniausiai naudojamas vietas, pvz., namų aplanką, sistemos šakninį aplanką (/), šiukšlinę, keičiamąsias laikmenas. Pagrindiniame lange kitus skydelius pridėsite per meniu Rodymas+Skydeliai.

Rodomas laukas (darbo erdvė): Rodomame lauke pateikiamas pasirinkto aplanko ar failo (rinkmenos) turinys. Paprastai paleista Dolphin programa rodo namų aplanko turinį. Numatyta, kad vieną kartą spragtelėjus aplanką ar failą (rinkmeną) iš karto įvykdomas atitinkamas veiksmas: atveriamas aplankas arba paleidžiama programa tolesniam darbui.

Būsenos juosta: Rodomas pasirinkto failo (rinkmenos) tipas ir dydis ir leidžia padidinti arba sumažinti rodomų ženkliukų ir užrašų dydį.

7.2. Failų (rinkmenų) ir aplankų tvarkymas su Dolphin

Norint kopijuoti, perkelti, sukurti ar pašalinti failus (rinkmenas), reikia turėti atitinkamus leidimus darbui su aplankais ir failais (rinkmenomis), kurie susiję su tuo veiksmu.

Norėdami kopijuoti, perkelti arba pašalinti failą (rinkmeną) ar aplanką:

 1. Dolphin programoje vieną ar keletą failų (rinkmenų) ar aplankų pasirinksite užvesdami pelę ties norimu failu (rinkmena) ar aplanku, tačiau ja nespragtelėkite. Netrukus viršutiniame kairiame kampe pasirodys žalias pliusiukas. Spragtelėję pliusiuką – pažymėsite objektą. Jei po to spragtelėsite atsiradusį raudoną minusiuką – panaikinsite to objekto pažymėjimą.

  Arba laikykite Vald klavišą ir spragtelėkite norimus pažymėti ar atžymėti objektus.

 2. Spauskite dešinį pelės klavišą ir iš kontekstinio meniu pasirinkite Kopijuoti arba Iškirpti.

 3. Įeikite į paskirties aplanką, į kurį norite įterpti objektą.

 4. Naują aplanką esamoje vietoje sukursite eidadami Failas+Sukurti naują+Aplankas arba spauskite F10. Naujai atsivėrusiame lange įveskite aplanko pavadinimą ir spauskite Įvesti.

 5. Norėdami įterpti nukopijavimui ar iškirpimui nurodytą objektą (žr. Žingsnis 2), pagrindiniame rodomame lauke dešiniu pelės klavišu nuspauskite paskirties aplanką ir pasirinkite Padėti.... Netrukus objektas bus nukopijuotas ar perkeltas.

 6. Norėdami pašalinti rinkmeną (failą) ar aplanką, pagrindiniame rodomame lauke dešiniu pelės klavišu nuspauskite objektą ir iš kontekstinio meniu pasirinkite Perkelti į šiukšlinę. Objektas netrukus bus perkeltas į šiukšlinę. Atvėrę šiukšlinę, objektą galite atstatyti arba pašalinti visam laikui.

Veikiamajame aplanke greitai atrinkti failus (rinkmenas) pagal pavadinimą galima nuspaudus Vald+I. Dolphin lango apačioje atsiras Filtro laukas. Rašydami bet kokią failo (rinkmenos) pavadinimo dalį, kurios ieškote, matysite visus veikiamojo aplanko failus (rinkmenas), atitinkančius paieškos užklausą. Sudėtingesnę paiešką pradėsite nuspaudę Vald+F. Daugiau informacijos rasite Skyrius 14.2, „Naudojimasis Strigi darbalaukio paieška“.

7.3. Dolphin konfigūravimas

Dolphin turi daugybę parinkčių rodinio ir bendrų nuostatų derinimui.

Procedūra 9. Rodinio keitimas

 1. Norėdami pereiti į redaguojamos vietos juostos versiją, spauskite F6 arba spragtelėkite „trupinių“ versijos fone. Įveskite kelią iki aplanko ir spauskite Įvesti.

  Norėdami pašalinti vietos juostos turinį, spustelėkite kairėje esantį juodą X simbolį. Norėdami grįžti prie „trupinių“ rodinio, spauskite Vald+L.

 2. Norėdami keisti veikiamojo aplanko rodinį, spragtelėkite atitinkamą įrankių juostos ženkliuką: Ženkliukai, Detalės arba Stulpeliai. Dolphin prisimena kiekvienam aplankui parinktą rodinį. Nuspaudę mygtuką Skaldyti arba F3 klavišą, veikiamojo aplanko turinį matysite dviejuose atskiruose polangiuose. Dabar galėsite kiekviename polangyje naršyti skirtingus aplankus, palyginti skirtingų aplankų turinius, lengvai nutempti objektus iš vieno į kitą. Nuspaudę F3 užversite vieną polangį.

 3. Dolphin gali rodyti ir slepiamąsias rinkmenas (failus). Eikite Rodymas+Rodyti paslėptus failus.

 4. Daugiau informacijos apie rinkmenas (pvz., leidimus ir savininkus) rodomame lauke matysite pasirinkę Rodymas+Papildoma informacija ir įgalinę atitinkamas parinktis.

 5. Norėdami Vietų skydelyje pridėti daugiau aplankų, nutempkite juos čia iš rodomo lauko. Skydelyje spustelėdami dešiniu pelės klavišu, atversite kontekstinį meniu, leidžiantį paslėpti, keisti arba pašalinti Vietų skydelio elementus.

 6. Pagrindiniame lange daugiau skydelių pridėsite eidami Rodymas+Skydeliai ir pasirinkdami papildomus skydelius, pvz., Aplankų ar Terminalo.

Skydelius galite atskirti nuo pagrindinio Dolphin lango. Tam spragtelėkite kairįjį ženkliuką viršutiniame skydelio kampe. Spragtelėkite skydelio antraštę ir nutempkite jį į kitą darbalaukio vietą. Norėdami vėl integruoti skydelį į Dolphin programos langą, vėl spragtelėkite kairįjį simbolį skydelio viršuje.

Procedūra 10. Dolphin elgsenos konfigūravimas

Dolphin bendrą elgseną ir rodinį galite keisti eidami Nustatymai+Konfigūruoti Dolphin ir pasirinkdami Dolphin programos konfigūracijos dialoge siūlomas parinktis.

 1. Norėdami, kad visi aplankai būtų rodomi vienodai, spauskite kairėje pusėje Bendri ir pažymėkite Naudoti bendras rodymo savybes visiems aplankams. Kairėje pusėje nuspaudę Rodymo būdai, galite pakeisti kiekvieno rodymo būdo parinktis. Pakeitimus įrašykite spausdami Pritaikyti.

 2. Norėdami, kad Dolphin paleidimo metu būtų rodomas kitas aplankas, visada naudoti redaguojamą vietos juostą vietoj „trupinių“ versijos, kairėje pusėje spauskite Paleistis ir pakeiskite atitinkamas parinktis.

 3. Dolphin kontekstinio meniu elementus ir paslaugas konfigūruokite nuspaudę Bendri. Tuomet kortelėje Kontekstinis meniu įgalinkite norimus matyti elementus. Kairėje pusėje nuspauskite Paslaugos ir pažymėkite arba atžymėkite atitinkamas kontekstinio meniu paslaugas.

 4. Nuspausdami Gerai įrašykite pakeitimus, užverkite Dolphin konfigūracijos dialogą.

8. Interneto naršymas

Su openSUSE pateikiama tiek Konqueror (KDE numatytoji saityno naršyklė), tiek ir numatytoji Firefox naršyklė. Norėdami paleisti Konqueror arba Firefox, spauskite Alt+F2 ir įveskite konqueror arba firefox.

Abi naršyklės turi naujausias saityno naršymo technologijos, pvz., naršymą kortelėse, iškylančių langų blokavimą, failų (rinkmenų) parsiuntimą, paveikslėlių valdymą. Jomis lengva pasiekti paieškos sistemas, kurios padeda greitai rasti reikalingą informaciją.

Naršyti pradėkite adreso juostoje įvesdami URL. Naują tuščią kortelę atversite spausdami Vald+T. Norėdami naujoje kortelėje atverti nuorodą, tą nuorodą spustelėkite viduriniu pelės klavišu. Daugiau kortelės parinkčių matysite kortelę nuspaudę dešiniu pelės klavišu. Galite kurti naujas korteles, iš naujo įkelti vieną arba visas korteles, jas užverti. Taip pat galite pakeisti kortelių išdėstymą jas pertempdami į norimą padėtį.

8.1. Informacijos paieška

Abi naršyklės leidžia informacijos ieškoti tiek saityne, tiek esamame saityno puslapyje.

Procedūra 11. Paieška saityne

 1. Paiešką saityne pradėkite spausdami kairįjį ženkliuką paieškos juostoje (kuri yra į dešinę nuo adreso juostos) ir išskleiskite paieškos sistemų sąrašą.

 2. Pasirinkite norimą paieškos sistemą ir įvedimo lauke surinkite paieškos raktažodžius.

 3. Nuspauskite Įvesti klavišą.

 4. Norėdami ieškoti Firefox arba Konqueror naršyklėje atvertame saityno puslapyje, spauskite Vald+F. Atsiras paieškos juosta lango apačioje. Įveskite paieškos raktažodį ir naudodami šalia esančius mygtukus ieškokite norima kryptimi arba konfigūruokite paieškos parinktis, pavyzdžiui, nurodyti Skirti didžiąsias ir mažąsias raides.

Konqueror siūlo iš anksto parinktas vadinamąsias saityno trumples, leidžiančias greitai ieškoti saityne. Pavyzdžiui, norėdami Google paieškos sistemoje ieškoti yast, tiesiog įveskite gg: yast Konqueror adreso juostoje (arba Vykdyti komandą dialoge) ir nuspauskite Įvesti.

Kaip konfigūruoti savitas Konqueror ir Firefox trumples, žr. Skyrius 8.3, „Parinkčių konfigūravimas“.

8.2. Failų (rinkmenų) parsisiuntimas iš saityno

Su Firefox arba Konqueror siunčiantis failą (rinkmeną), pasirodo dialogo langas, klausiantis, ar failą (rinkmeną) įrašyti, ar atverti su tam tikra programa. Galite nurodyti, kad naršyklė prisimintų šį pasirinkimą. Numatytuoju atveju Firefox failus (rinkmenas) įrašo aplanke, kurį nurodote nuostatose, o parsiųstus failus (rinkmenas) rodo Atsisiuntimų dialoge.

Parsiųstus failus atversite juos spustelėdami dešiniu pelės klavišu ir pasirinkdami Atverti. Atsiuntimų istoriją išvalysite spausdami mygtuką Išvalyti sąrašą.

8.3. Parinkčių konfigūravimas

Galite konfigūruoti Konqueror ir Firefox parinktis. Konqueror programoje eikite Nustatymai+Konfigūruoti Konqueror. Norėdami keisti Konqueror kaip saityno naršyklės elgseną, kairėje pusėje pasirinkite Žiniatinklio naršymo kategorijos atitinkamą elementą. Pavyzdžiui, galite „slėpti“ Konqueror naršyklės tikrąją identifikaciją ir identifikuoti ją kaip kitą naršyklę (pavyzdžiui, Internet Explorer*) naršant tam tikrus puslapius. Tai padarysite pasirinkę Naršyklės identifikacija ir spustelėję mygtuką Naujas pridėdami naują identifikaciją, priklausančią nuo naršomos svetainės.

Taip pat galite konfigūruoti trumples, kurias naudojate Konqueror naršyklėje (ir Vykdyti komandą dialoge). Konqueror konfigūracijos dialoge spustelėję Žiniatinklio trumplės pamatysite jau apibrėžtas trumples. Spauskite Naujas ir apibrėžkite naują trumplę. Užverkite Konqueror konfigūracijos dialogą ir pritaikykite pakeitimus spausdami Gerai.

Firefox naršyklėje „Firefox“ nuostatas atversite eidami Taisa+Nuostatos. Spragtelėdami viršutinėje lango dalyje esančius ženkliukus, pasieksite atitinkamas parinkčių kategorijas. Pavyzdžiui, Bendrosios nuostatos leidžia nurodyti numatytąjį atsisiuntimų aplanką, o spustelėję Saitynas, galėsite konfigūruoti iškylančių langų blokavimo funkciją. Pakeitimus pritaikykite spausdami Gerai.

Paieškai su Firefox naršykle skirtą saityno trumplę pridėsite atvėrę saityno puslapį, kuriame yra pageidaujamos paieškos sistemos laukas. Dešiniu pelės klavišu spustelėkite tą paieškos lauką ir pasirinkite Įdėti šios paieškos reikšminį žodį.... Įveskite reikšminį žodį ir užverkite dialogą spausdami Gerai.

9. Slaptažodžių tvarkymas

Pirmą kartą KDE programoje (pavyzdžiui, KMail ar Konqueror) įvedus slaptažodį, pasiūloma jį įsiminti. Jei spausite Taip, numatytuoju atveju bus paleistas KWallet vediklis. KWallet yra slaptažodžių tvarkymo įrankis, kuris slaptažodžius laiko vienoje ar keliose užšifruotose rinkmenose (vadinamosiose slaptažodinėse).

KWallet aktyvuosite pasirinkdami Paprastas konfigūravimas ir spausdami Toliau. Rinkitės Taip, aš noriu naudoti KDE slaptažodines mano asmeninės informacijos saugojimui ir įveskite slaptažodį. Tai bus pagrindinės slaptažodinės (vadinamos kdewallet) slaptažodis. Slaptažodinė bus sukurta sekančiu žingsniu.

[Warning] Saugokite savo KWallet slaptažodį

Pamiršto bet kurios slaptažodinės slaptažodžio nebegalėsite atkurti. Atminkite, kad bet kuris, žinantis slaptažodinės slaptažodį, gali sužinoti visą informaciją, kuri laikoma atitinkamoje slaptažodinėje.

Spausdami Baigti užverkite vediklį. Jei KWallet vediklį paleidote iš kitos programos (pvz., Konqueror ar KMail), KWallet paprašys vėl įvesti slaptažodį tam, kad slaptažodį įrašytų naujai sukurtoje slaptažodinėje. Bet kada vėliau galite atverti slaptažodinę ir peržiūrėti, šalinti ar kurti naujus įrašus. Greičiausiai Jums neprireiks įvedinėti rankiniu būdu. KDE atpažįsta tapatybės patvirtinimo reikalaujančias situacijas ir automatiškai paleidžia KWallet ir paprašo įvesti KWallet slaptažodį. Žinoma, jei norite, galite įvesti papildomus duomenis. Norėdami konfigūruoti KWallet parinktis, spauskite Alt+F2 ir įrašykite kwalletmanager. Atsivėrusioje KDE slaptažodinių tvarkytuvėje eikite Nustatymai+Konfigūruoti slaptažodinę.

KWallet yra skirta kai kurių KDE programų slaptažodžių centralizuotam tvarkymui, tačiau ir Firefox suteikia galimybę įsiminti saityne įvedamus prisijungimo vardus ir slaptažodžius. Jei sutinkate su pasiūlymu Įsiminti slaptažodį, slaptažodis bus laikomas standžiajame diske užšifruotame faile (rinkmenoje). Sekantį kartą atvėrus tą pačią svetainę, Firefox automatiškai užpildys prisijungimo laukus.

Firefox nenaudoja KWallet programėlės slaptažodžių laikymui, o naudoja nuosavą slaptažodžių talpyklą. Norėdami peržiūrėti ar tvarkyti savo slaptažodžius Firefox naršyklėje, eikite Taisa+Nuostatos+Saugumas+Įrašyti slaptažodžiai....

10. El. paštas ir kalendorius

Pašto ar užduočių skaitymui ir tvarkymui galite naudoti asmeninės informacijos tvarkymo įrankį Kontact. Kontact vienoje sąsajoje apjungia KDE KMail, KOrganizer ir KAddressBook programas. Tai leidžia lengvai pasiekti el. laiškus, kalendorių, adresų knygą ir kitas asmeninės informacijos tvarkymo funkcijas. Beje, Kontact gali dirbti su keliomis el. pašto paskyromis.

10.1. Pirmasis Kontack paleidimas

Norėdami paleisti Kontact, spauskite Alt+F2 ir įveskite kontact. Šios programos kurį nors komponentą, pvz., KMail, pasieksite kairėje pusėje spausdami atitinkamą ženkliuką.

Prieš siųsdami ar gaudami laiškus, privalote sukonfigūruoti el. pašto tapatybę ir paskyrą:

 1. Eikite Nustatymai+Konfigūruoti Kontact....

 2. Kairiame polangyje Pašto kategorijoje pasirinkite Tapatybės konfigūravimą ir pažymėkite KMail programos automatiškai sukurtą Jūsų tapatybę. Spauskite Keisti ir įveskite savo vardą, pavardę ir elektroninio pašto adresą. Patvirtinkite pakeitimus.

 3. Kairiame polangyje Pašto kategorijoje rinkitės Paskyros ir sukurkite bent po vieną paskyrą pašto gavimui ir siuntimui spausdami Pridėti. (Galima konfigūruoti keletą pašto pašto paskyrų).

  Paprastai laiškų gavimo ir siuntimo funkcijoms reikia: paskyros tipo, serverio vardo ir prievado. Priklausomai nuo paskyros, gali tekti nustatyti šifravimo ir registracijos parinktis. Jei abejojate dėl reikalingų nuostatų, klauskite savo paslaugų teikėjo arba sistemos administratoriaus.

 4. Spausdami Gerai patvirtinkite sąranką ir užverkite konfigūracijos dialogą.

Norėdami rašyti naują laišką, spustelėkite Pašto ženkliuką, esantį Kontact pagrindiniame lange ir atverkite laiško rašymo langą spausdami Vald+N. Parašę laišką, jei norite iš karto išsiųsti, spauskite Siųsti. Jei sukonfigūravote kelias el. pašto paskyras, siuntimui naudojamą paskyrą pasirinksite ilgiau palaikę mygtuką Siųsti.

11. Tikralaikis pokalbis su Kopete

Kopete yra internetinių tikralaikių pokalbių programa, leidžianti vienu metu daugybei žmonių bendrauti vienam su kitu. Šiuo metu Kopete palaiko kelioliką paslaugų, įskaitant „AOL* Instant Messenger“ (AIM), „Gadu-Gadu“, „GroupWise® Messenger“, „ICQ“, „Jabber“*, „SMS“, „Yahoo!“*. Norėdami naudotis pokalbių programa, turite būti užsiregistravę pas atitinkamų paslaugų teikėją, o po to sukonfigūruoti Kopete paskyrą.

Kopete programą paleisite spausdami Alt+F2 ir įvedę kopete. Paleidę pirmą kartą, Kopete lango apačioje spustelėkite veržliarakčio ženkliuką ir sukurkite paskyrą. Kopete padės pasirinkti paslaugą, įvesti reikiamą paskyros informaciją, pvz., naudotojo prisijungimo vardą arba identifikatorių, serverio vardą ir prievadą, slaptažodį. Jei dar neužsiregistravote jokioje paslaugoje, spauskite Registruoti naują paskyrą. Atsivėrusiame naršyklės lange įveskite naudotojo duomenis ir užsiregistruokite. Kopete programoje įveskite gautus registracijos duomenis. Užbaikite paskyros konfigūraciją spausdami Baigti.

Jei sukonfigūravę paskyrą nusprendėte prisijungti, pagrindiniame Kopete lange galite pridėti kontaktus. Jei Kopete lange rodo, kad esate neprisijungęs (-usi), spauskite Failas+Nurodyti būseną+Prisijungęs (-usi) ir, jei prašo, įveskite slaptažodį. Prisijungę eikite Failas+Įdėti kontaktą ir pasirinkite Kopete paskyrą, kuriai norėtumėte pridėti kontaktus. Įveskite kontakto duomenis arba susiraskite kontaktą ir spauskite Gerai.

Norėdami peržiūrėti visus savo kontaktus, net ir tuo metu neprisijungusius, spauskite Nustatymai+Rodyti neprisijungusius vartotojus.

Norėdami pradėti pokalbį, spragtelėkite norimą kontaktą ir rašykite apatinėje pokalbių lango dalyje. Žinutę išsiųsite nuspaudę Įvesti. Viršutinėje lango dalyje rodomos išsiųstos ir gautos žinutės.

12. Darbo su LibreOffice pradžia

LibreOffice raštinės paketas pateikia pilną raštinės įrankių komplektą, įskaitant tekstų rengyklę, skaičiuoklę, pristatymų rengyklę, vektorinės braižybos ir duomenų bazių komponentus. Kadangi LibreOffice galima naudoti keliose operacinėse sistemose, tais pačiais duomenimis galite keistis tarp skirtingų platformų naudotojų.

LibreOffice paleisite nuspaudę Alt+F2 ir įvedę ooffice. Pasirodžiusiame lange pasirinkite norimą atverti LibreOffice modulį. Norėdami sukurti naują dokumentą, eikite Failas+Naujas ir pasirinkite norimo sukurti dokumento tipą. Norėdami atverti dokumentą, spauskite Atverti ir pasirinkite norimą failą (rinkmeną).

13. PDF ir kitų dokumentų peržiūra

Dokumentus, kurie bus platinami ir spausdinami skirtingiausiose sistemose, galite įrašomi PDF formatu, pvz., su LibreOffice. Juos peržiūrėti galite su numatytąja KDE dokumentų peržiūros programa Okular.

13.1. Naudojimasis Okular dokumentų žiūrykle

Okular leidžia peržiūrėti ne tik PDF, bet ir daugybės kitokių formatų failus (rinkmenas), pvz., PostScript, keletą paveikslų formatų, OpenDocument formatą (ODF), OpenDocument tekstą (ODT), kai kuriuos el. knygų formatus (ePub) ir netgi Microsoft* sukompiliuotą HTML pagalbą (CHM). Okular taip pat leidžia naudotis žymelėmis, kurti pastabas, palaiko įvairialypį turinį, gali pasukti puslapius.

Okular paleisite per pagrindinį meniu arba nuspaudę Alt+F2 ir įvedę okular.

Dokumentą atversite eidami Failas+Atverti ir pasirinkdami norimą failą (rinkmeną) rinkmenų išdėstymo sistemoje. Dokumentą skaitykite naudodamiesi navigacijos ženkliukais, esančiais lango viršuje ir apačioje. Priklausomai nuo navigacijos skydelyje, esančiame kairėje, paspausto ženkliuko, parankinėje bus rodomas turinys, kiekvieno puslapio miniatiūros, surašytos pastabos arba Jūsų žymelės. Norėdami filtruoti parankinėje ar dokumente esantį tekstą, paieškos raktažodį įveskite į virš parankinės esantį lauką. Norėdami Okular programoje pažymėti ir nukopijuoti tekstą ar paveikslą, spauskite įrankių juostos ženkliuką Žymėjimas ir pasirinkite atitinkamą kontekstinio meniu parinktį. Norėdami vėl naršyti dokumentą, spauskite ženkliuką Naršyti.

Procedūra 12. Darbas su žymelėmis ir adresynu

Su Okular galite paryškinti teksto dalį arba pridėti pastabas, žymeles, kurias Okular įsimena kaip meta duomenis. Atminkite, kad pastabos ir paryškinimai nėra laikomi kartu su dokumentu, todėl jų negalite atspausdinti arba persiųsti kitiems naudotojams.

 1. Norėdami pridėti žymelę, parankinėje arba pagrindinėje lango dalyje spragtelėkite puslapį ir nuspauskite klavišų kombinaciją Vald+B. Puslapis bus įtrauktas į parankinės žymelių sąrašą. Žymelę spustelėję dešiniu pelės klavišu, atversite kontekstinį meniu, siūlantį ją atverti, pervadinti arba pašalinti.

 2. Puslapyje naują pastabą sukursite nuspaudę F6 ir pasirodžiusioje įrankių juostoje pasirinkę vieną iš pastabų įrankių. Pastabų sąrašą rasite nuspaudę Surašytos pastabos. Programa prisimena pastabą sukūrusį naudotoją. Naudodamiesi parankinės apačioje esančiais ženkliukas, pastabas galite grupuoti pagal puslapį, autorių arba tiesiog rodyti visas dabartinio puslapio pastabas.

 3. Norėdami atverti iškylančią pastabą ir įrašyti tekstą (arba pašalinti pastabą), surašytų pastabų sąraše dešiniu pelės klavišu nuspauskite norimą pastabą ir pasirinkite atitinkamą meniu elementą. Pastabos ir paryškinimai dokumentui priskiriamos automatiškai, jų nereikia išsaugoti.

13.2. Acrobat Reader naudojimas

Jei neįdiegta „Acrobat Reader“ programa, ją galima įdiegti su acroread paketu per YaST. „Acrobat Reader“ galima paleisti nuspaudus Alt+F2 ir įvedus acroread. Jei norite atverti dokumentą, spauskite File+Open, susiraskite norimą PDF dokumentą ir spauskite Open.

14. Duomenų paieška

KDE siūlo ne vieną programą, skirtą kompiuteryje ar failų (rinkmenų) išdėstymo sistemoje esančių duomenų paieškai. Toliau aprašyta KFind paieškos programa.

14.1. KFind naudojimas

KFind naudokite tiek paprastai, tiek sudėtingesnei paieškai. Programą paleisite pagrindiniame meniu pasirinkę Programos+Rasti failus / aplankus arba nuspaudę Alt+F2 ir įvedę kfind.

Procedūra 13. Paieška pagal pavadinimą

Norėdami kaip raktažodį naudoti failo (rinkmenos) pavadinimą (ar dalį jo):

 1. Įveskite failo (rinkmenos) pavadinimą arba dalį pavadinimo ties Pavadintas. Galite naudoti pakaitos simbolius, pvz., žvaigždutę (*) trūkstamų pavadinimo simbolių nurodymui.

 2. Nurodykite aplanką, kuriame norite failo (rinkmenos) ieškoti. Įveskite kelią lauke Ieškoti čia arba spauskite Naršyti.

 3. Norėdami ieškoti poaplankiuose, pažymėkite Įskaitant poaplankius.

 4. Paiešką pradėsite nuspaudę Ieškoti. Rezultatai bus rodomi apatinėje dialogo dalyje. Norėdami tiesiog atverti rezultatą, jį spragtelėkite. Nuspaudę dešinį pelės klavišą, kontekstiniame meniu rasite daugiau parinkčių.

Procedūra 14. Paieška pagal turinį arba savybes

Sudėtingesnėje paieškoje galite nurodyti daugiau parinkčių, pvz., rinkmenoje (faile) esantį tekstą, sukūrimo ar keitimo datą. Norėdami ieškoti pagal turinį arba savybes:

 1. Failo/vietos kortelėje mažų mažiausiai nurodykite failų (rinkmenų) paieškos kelią. Laukas Pavadintas gali būti tuščias.

 2. Rinkmenų (failų), turinčių tam tikrą turinį, ieškokite spausdami kortelę Turinys. Lauke Kuriose yra tekstas įrašykite ieškomą žodį ar sakinį, kuris privalo būti ieškomoje rinkmenoje (faile). Ši parinktis veikia ne su visų tipų rinkmenomis (failais).

 3. Pagal savybes, pvz., sukūrimo ar keitimo laiką, ieškosite nuspaudę kortelę Savybės ir nurodę norimas parinktis.

 4. Norėdami pradėti paiešką, spauskite Ieškoti

14.2. Naudojimasis Strigi darbalaukio paieška

Strigi darbalaukio paieška siūlo sudėtingesnes paieškos galimybes, leidžia ieškoti pagal meta duomenis, pvz., gaires, įvertinimus, netgi pagal parsisiuntimo URL. Šiai paieškai reikalingos veikiančios nepomuk ir strigi paslaugos. Pastarąsias paslaugas aktyvuosite nuspaudę Alt+F2 ir įvedę strigi. Atverkite konfigūracijos dialogą spausdami Nepomuk/Strigi serverio konfigūravimas. Įprastų nustatymų kortelėje įgalinkite abi paslaugas ir užverkite dialogą spausdami Pritaikyti ir Gerai.

Aktyvavę, failų (rinkmenų) paieškai galite naudoti KRunner (Alt+F2) tiesiog įvesdami raktažodį. Sudėtingesnę paieškos sąsają rasite Dolphin failų (rinkmenų) tvarkytuvėje. Dolphin programoje darbalaukio paiešką aktyvuosite nuspaudę Vald+F. Rezultatus galite filtruoti pagal failo pavadinimą, turinį arba vietą.

15. CD ar DVD kūrimas

Jei turite CD ar DVD įrašymo įrenginį, su K3b failus (rinkmenas) galite įrašyti į CD ar DVD. Norėdami sukurti duomenų CD ar DVD:

 1. Nuspauskite Alt+F2 ir įveskite k3b. Atverkite K3b.

 2. Eikite Failas+Naujas projektas+Naujas duomenų projektas.

 3. Rinkmenų (failų) ir aplankų radimui naudokitės viršutinėje kairėje lango dalyje esančių aplankų medžiu. Duomenis iš viršutinėje dešinėje lango dalies nutempkite į polangį Einamieji projektai.

 4. Įdėkite įrašomą CD ar DVD į diskasukį ir spauskite ženkliuką Įrašyti.

 5. Peržiūrėkite kortelėje Įrašoma esančias nuostatas. Paprastai numatytosios nuostatos tinka beveik visų failų (rinkmenų) įrašymui. Jei norite, daugiau parinkčių (pvz., laikmenos pavadinimą) galite keisti kortelėje Failų sistema.

 6. Spauskite Įrašyti.

16. Skaitmeninių paveikslų kolekcijos tvarkymas

Su digiKam yra lengva tvarkyti skaitmeninius paveikslus: persikelti iš fotoaparato, redaguoti, tobulinti, dėti į albumus, (arba greitesniam radimui priskirti žymas (gaires), nepriklausomai nuo aplanko ar albumo), juos įrašyti į CD ar DVD, eksportuoti į saityno paveikslo galeriją.

digiKam taip pat turi naudingų funkcijų ir papildinių darbui su paveikslų rinkiniu, leidžiančių daugybę paveikslų konvertuoti į įvairius kitus formatus, vienu metu pervadinti kiekvieną rinkinio paveikslą, automatiškai juos pagerinti, pavyzdžiui, taikyti raudonų akių mažinimo funkciją, pašalinti triukšmą, sulieti. Įvairūs filtrai ir papildiniai padeda skaitmeninius paveikslus paversti meno kūriniais.

digiKam paleisite nuspaudę Alt+F2 ir įvedę digikam. Pirmą kartą paleidus programą, vediklis padės ją sukonfigūruoti.

digiKam pagrindinio lango kairėje rodomas aplankų medis, o dešinėje – paveikslų miniatiūros. Norėdami greitai pasiekti savo paveikslus, naudokitės šonine juosta kairėje, kuri leidžia pereiti į kitokį rodinį, pavyzdžiui, albumų, kalendoriaus, žymų ar paieškos. Į digiKam peržiūros ir redagavimo veikseną pereisite dukart spragtelėję paveikslo miniatiūrą.

17. Muzikos fonotekos tvarkymas

Su KDE Amarok muzikos grotuve galite klausytis įvairių garso formatų muzikos, kurti grojaraščius, klausytis internetinių laidų transliacijų, prenumeruoti laidas. Palaikomi formatai priklauso nuo su Amarok naudojamo variklio.

Amarok paleisite nuspaudę Alt+F2 ir įvedę amarok. Pirmą kartą paleista Amarok programa paklaus, kur ieškoti muzikos failų (rinkmenų).

Amarok pagrindinio lango kairėje pusėje galite pasirinkti rodinį: vietinės muzikos kolekciją, prenumeruojamas laidas ar internetines transliacijas, savo grojaraščius, failų (rinkmenų) naršyklę. Vidurinėje dalyje yra kontekstinė naršyklė, numatytuoju atveju rodanti informaciją apie šiuo metu grojamą kūrinį, Vikipedijos puslapį apie atlikėją ir dainos žodžius. Dešinėje pusėje rodomas dabartinis grojaraštis. Norėdami groti kūrinį, jį tiesiog nutempkite iš bet kurio kairės pusės rodinio į dabartinį grojaraštį ir dukart spragtelėkite.

Jei muzika turi tinkamas gaires (turi bent jau informaciją apie atlikėją ir albumą), galite naudotis keliomis mielomis Amarok funkcijomis. Norėdami automatiškai parsiųsti albumų viršelius iš Amazon, spauskite Įrankiai+Viršelių tvarkyklė ir Parsiųsti trūkstamus viršelius. Sekantį kartą grojant šio albumo takelį, viršelis bus rodomas kontekstinėje naršyklėje ir ekrane pasirodančiame pranešime apie dainą. Norėdami daugiau sužinoti apie atlikėją, vidurinėje lango dalyje spauskite mygtuką Vikipedija. Tuomet Amarok ieškos tinkamo Vikipedijos straipsnio.

Norėdami naudoti kitą variklį (ar konfigūruoti kitas Amarok funkcijas), eikite Parinktys+Konfigūruoti Amarok.

18. Atsijungimas

Atsijungimas (kai sistema veikia toliau), kompiuterio išjungimas arba paleidimas iš naujo.

18.1. Atsijungimas arba naudotojo keitimas

Skydelyje nuspauskite pagrindinio meniu mygtuką ir pasirinkite Išeiti+Atsijungti. Tuomet baigiama Jūsų sesija, bet sistema lieka veikti toliau. Norėdami lygiagrečiai pradėti kitą sesiją kaip kitas naudotojas, eikite Išeiti+Pakeisti vartotoją.

18.2. Kompiuterio išjungimas arba paleidimas iš naujo

Spauskite Išeiti, po to pasirinkite kurią nors iš šių parinkčių:

Užmigdyti

Ši parinktis galima tik tada, kai kompiuteris turi energijos valdymo funkciją. Pristabdomas kompiuterio darbas, sesija nėra baigiama. Visi Jūsų sesijos duomenys įrašomi į laisvosios prieigos atmintį (RAM). Kompiuteris minimaliai naudoja elektros energiją.

Sustabdyti į diską

Ši parinktis galima tik tada, kai kompiuteris turi energijos valdymo funkciją. Pristabdomas kompiuterio darbas, sesija nėra baigiama. Visi Jūsų sesijos duomenys įrašomi į standųjį diską. Tokiu būdu neprarasite duomenų, jei baterija baigia išsikrauti.

Paleisti iš naujo

Iš naujo paleidžiamas kompiuteris.

Išjungti

Baigiama veikiamoji sesija ir išjungiamas kompiuteris.

19. Daugiau informacijos

Daugiau informacijos apie KDE ir KDE programas ieškokite http://www.kde.org/ ir http://www.kde-apps.org/.